Praktijk voor
Lichaamsgerichte Psychotherapie

De sleutel tot jezelf

Holistic pulsing

Header small
Holistic Pulsing 1

Holistic pulsing maakt los wat vast zit, mentaal, fysiek en emotioneel

Holistic pulsing is een vorm unieke, zachte en diep helende vorm van lichaamswerk waarbij je lichaam ritmisch in beweging wordt gebracht. Het wordt gezien als een methode om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren en is een waardevolle aanvulling op diverse therapievormen. De continuïteit van de pulsende bewegingen zorgt ervoor dat je je volledig kunt overgeven aan deze golfbewegingen.

We gaan ervan uit dat het lichaam voor ongeveer 75% uit vloeistof (water) bestaat. Door de pulsende beweging van het lichaam wordt deze vloeistof tot op celniveau in beweging gebracht. Deze golfbeweging leidt tot een diepe staat van ontspanning. Spanningen en blokkades kunnen op een dieper niveau vrijkomen en op een zachte manier worden losgelaten. Het pulsen maakt de herinneringen vrij van het wiegen in de baarmoeder. Dit voelt vertrouwd en geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Therapeutische holistic pulsing

Holistic pulsing stimuleert het zelfgenezend vermogen en kan ingezet worden als therapie. Therapeutische holistic pulsing wordt gecombineerd met E.E.N.® Therapie. De ritmische beweging van het pulsen geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Hoe veiliger je je voelt, hoe meer je je open gaat stellen voor eventuele stagnaties. Vervolgens kunnen stappen worden gezet om blokkades inzichtelijk te maken en te behandelen.

Specifiek voor kinderen
Hierdoor kunnen allerlei klachten verlicht worden zoals: hyperactiviteit, faalangst, lusteloosheid, spanningsbuikpijn, moeilijk inslapen en driftbuien.

Specifiek voor zwangerschap
Moeder en kind gaan een intense verbinding aan doordat zij samen worden gewiegd.

Specifiek voor bejaarden en dementerende

Het wiegen heeft onder meer een positief effect op de gewrichten, waardoor verstijvingen kunnen verminderen en spieren kunnen ontspannen.

Specifiek bij palliatieve zorg
De pulserende beweging biedt een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Door de diepe ontspanning die wordt gecreëerd kunnen gedachten en emoties los gelaten worden, pijn verlicht en er ontstaat innerlijke rust.