Praktijk voor
Lichaamsgerichte Psychotherapie

De sleutel tot jezelf

Klachtenprocedure

Header small

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en MET zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunt u contact met mij opnemen om de klacht bespreekbaar te maken. Samen gaan we opzoek naar een passende oplossing. Lukt het niet om hier samen uit te komen, dan kunt u zich tot het klachtrecht wenden van de beroepsverenigingen (www.vbag.nl en www.stichting-met.nl). Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu).