Praktijk voor
Lichaamsgerichte Psychotherapie

De sleutel tot jezelf

Klachtenprocedure

Header small

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van mijn beroepsvereniging.

Voor het tuchtrecht is de praktijk aangesloten bij de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.